Eska Medikal

 

Eska Medikal, Medikal dağıtım zincirinde yer alan tüm ortaklar olan üretici-tedarikçi-depo-hastaneler-ihtiyaç sahipleri-ödeyenler arasında etkin bir bilgi paylaşım ağı kurulması ve bu bilgileri kullanarak etkin bir dağıtım yönetimi sistemi geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Etkinlik, istenilen ürünlerin, istenen miktar ve zamanda sağlanması ve ilgili tüm maliyetlerin en aza indirgenmesi ile ölçülür.  Bu da ürünlere oluşacak talebin en az hata ile tahmin edilmesini, tüm maliyetleri dikkate alan bir stok planlama ve kontrol sistemi ile bir dağıtım sistemi planlamasını gerektirir. Bu sistemler hem müşterilere en uygun fiyatların sunulmasını mümkün kılacak hem de nihai amaç olan istenen ürünün istenen zamanda ve miktarda temin edilmesini kolaylaştıracaktır.

Böylelikle:

• Devlet hastanelerinin satın alma süreçlerini rekabete zorlayıp, devlet veya özel hastanelerimizin minimum stok seviyesi ile etkin çalışabilmesini imkânlı kılarak, stoklardan kaynaklanan finansal yükler azaltılmak hedeflenmektedir.

• Tedarikçiler ve ithalatçıların ürün talep analizi yapmaları kolaylaştırılıp, ihtiyaç sahiplerinin ve sağlık ödeyenlerinin sağlık ürünlerine daha az kaynak ayırarak ulaşması, medikal alımlarının finansmanın ve üretim maliyetlerinin düşmesi,

• Sağlık hizmeti alımlarına ayrılan dolaylı ve direk kaynak miktarının düşürülmesi planlanmaktadır.
 

 
 

  Eska Ecza Deposu şu anda Türkiye’deki bütün hastanelere, tıp merkezlerine, polikliniklere, doktorlara ve diş hekimlerine; kendisine bağlı ürünlerin, ilaç ve medikal aletlerinin tedariğini yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır.