Hastanelerimiz
Hastane Eska Çalışma Sistemimiz
Ürün Fırsatları
Ürün Fiyatlandırma Otomasyonumuz
Yeni Müşteri-Kayıt
Üye Girişi
Bize Ulaşın
 
 
 
 

 

Hastanelerimiz

 

Sağlık Sektörü, İlaç Alımlarında Hastanelerin Rolü:  Hızlı nüfus artışı, yaşlı nüfustaki artış ve refah düzeyinin iyileşmesinin yanında sosyal güvenlik alanında yapılan reformlar, genel sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi ve son dönemde özel sağlık sektöründe hastane yatırımlarının artmasına ve ilaca olan talebin artışına neden olmaktadır

Türkiye Geneli Hastane Sayısı
Devlet Hastanesi
Üniversite Hastanesi
Özel Hastane
Diğer
Toplam
2002
774
50
270
61
1.155
2006
768
56
331
49
1.204
2007
848
56
365
48
1.317
2008
847
57
400
46
1.350
2002-2008Artış Oranı
9%
14%
48%
-25%

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak= SGK, TÜİK, Sektör Araştırmaları

Sağlık ihtiyaçlarına ulaşımın artışı, GSMH artış, rekabet koşulları ile beraber, müracaat eden hasta sayısında artışı da beraber getirmiştir

Türkiye Geneli Hastaneye Müracaat Eden Hasta Sayısı
Devlet Hastanesi
Üniversite Hastanesi
Özel Hastane
Toplam
2002
109.737.187
8.891.333
5.680.954
124.309.474
2006
189.422.137
12.588.872
15.529.416
217.540.425
2007
209.630.370
15.025.416
24.485.650
249.141.436
2008
216.723.712
18.290.800
38.688.313
273.702.825
2002-2008 Artış Oranı
97%
106%
581%

 

Kaynak= SGK, TÜİK, Sektör Araştırmaları

Türkiye Geneli Hastaneye ToplamYatan Hasta Sayısı
Devlet Hastanesi
Üniversite Hastanesi
Özel Hastane
Toplam
Özel Hastane Tüm Toplama Sayısal Oranı
Özel Hastane Sayısal Artış Oranı
2002
4.169.779
781.990
556.494
5.508.263
10%
 
2006
5.379.198
1.165.277
1.220.176
7.764.651
16%
119%
2007
5.674.935
1.262.973
1.782.381
8.720.289
20%
46%
2008
5.959.585
1.386.449
2.338.211
9.684.245
24%
31%
2002-2008 Artış Oranı
97%
106%
581%
 
 
 

 

Toplam Yatan Hasta sayısındaki artış özel hastanelerde, 2002 yılında 556.000 iken özel sağlık sigortaları ve SGK ödemeleri ile 2008 yılında 2.338.211kişi olmuştur

Hastanelerde İlaç Satın Alımları:

Devlet Hastaneleri: Çerçeve ihale ile ilaç alımları merkezi bir hastane veya sağlık idaresi tarafından, idarenin tercihine göre süresi değişmekle birlikte, ihtiyaca göre 12-36 ayda bir yapılır. Daha sonra bu çerçeve ihaleye bağlı olarak diğer hastane ve sağlık kurumları yaklaşık 3 ayda bir münferit ihaleler ile ilaç alımı yapmaktadır. Münferit ihalelerde alınamayan ilaçlar için kurum alım tutarına göre açık ihale ya da zorunlu olduğu durumlarda doğrudan temin usulü ile alım yapar.
Özel Hastaneler:  İlaç Satın almalarında rekabetçi koşulların yoğun olduğu özel hastanelerde, doğrudan temin usulüne gidilmektedir. Özel Hastanelerimizde, ilaç satınalımlarında, satın alma istekleri ortalama 2 veya daha fazla işgününde tamamlanmaktadır. Üretici arzı ve tüketici talep tahmininin zorluğuna rağmen, , doğru ürünü, doğru miktarda, doğru zamanda üretme ve tüketme isteği, günümüzde yaygın kullanılan bilgi teknolojisi desteği( fax, telefon,mail) ile yapılmaya çalışılmaktadır. Satınalma talepleri hastaneler tarafından fax yolu ile tüm ecza depolarına iletilmekte ve de ecza depolarının dönüşümüne göre seçilen ecza depolarından tekrardan son fiyat istemleri yapılmaktadır.
 

 
 

  Eska Ecza Deposu şu anda Türkiye’deki bütün hastanelere, tıp merkezlerine, polikliniklere, doktorlara ve diş hekimlerine; kendisine bağlı ürünlerin, ilaç ve medikal aletlerinin tedariğini yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır.